bg-consulting

Profesionalne konsultacje
Zasoby i gospodarowanie nimi
http://vat-ref.pl/zwrot-vat-ue/

Gospodarka oparta na zasobach określa system, w którym dystrybucja dóbr i usług nie odbywa się przy użyciu pieniądza.

Wszystkie ziemskie zasoby są w tym systemie wspólnym dziedzictwem ludzkości.

Podział zasobów realizowany jest przy pomocy metody naukowej a pieniądze nie istnieją.

W gospodarce opartej na zasobach większość gałęzi przemysłu jest zautomatyzowana: od produkcji żywności, przez wytwarzanie elektroniki aż po budowanie domów.

Produkcja towarów sterowana jest przez centralny system komputerowy, który na podstawie badań oblicza zapotrzebowanie ludzkości na dane dobra i usługi a człowiek sprawuje jedynie funkcję kontrolną.

System ten zakłada także rozwój sztucznej inteligencji i robotyki, co umożliwi zminimalizowanie czynnika ludzkiego.

System ten zakłada przede wszystkim rezygnację z paliw kopalnych do produkcji energii na rzecz odnawialnych źródeł energii takich, jak energia geotermalna, kontrolowana synteza jądrowa, energia słoneczna, wiatrowa, falowa oraz energia pływów.