bg-consulting

Profesionalne konsultacje

Irlandia to państwo w Europie Zachodniej należące do Unii Europejskiej.

Najważniejszymi gałęziami gospodarki irlandzkiej są przemysły: elektroniczny i informatyczny, chemiczny i farmaceutyczny, metalurgiczny, włókienniczy, oprogramowania komputerowego.

Irlandia to przede wszystkim kraj o sielskim krajobrazie, ale też trudnym do przyzwyczajenia dla obywateli krajów o mniejszej wilgotności.

Irlandię zamieszkuje wielka rzesza obcokrajowców kilka lat temu uchodziła za miejsce, w którym nie istnieje bezrobocie, dlatego też bardzo dużo polskich obywateli podjęło decyzję o wyjeździe do tego pięknego kraju i rozpoczęcie w nim pracy oraz codziennego życia.

Irlandia to kraj ludzi przede wszystkim bardzo otwartych, tolerancyjnych nie spotkamy się tam z rasizmem czy innymi odrzucającymi cechami.

Irlandczycy są bardzo pozytywnymi ludźmi być może, dlatego są tak rozwojowi a ich gospodarka pozwala na spokojne życie.

Wielu ludzi wyprowadza się z centrum kierując się do prowincji, w której panuje cisza i spokój.