bg-consulting

Profesionalne konsultacje
Podstawowy typ gospodarstw
https://outsale.pl/kobiety/obuwie/botki kredyt dla lekarzy

Otóż gospodarstwo domowe to jeden z podmiotów gospodarczych, jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących lub osobno, wspólnie się utrzymujących, zazwyczaj połączonych więzami biologicznymi lub stanowiących rodziny. Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Jest to kategoria ekonomiczna. Kryterium jest posiadanie oraz zarządzanie wspólnym majątkiem oraz wspólnym budżetem w celu zaspokajania głównych potrzeb członków gospodarstw domowych.

sluchawki.nokia6300.pl

W ramach gospodarstw domowych realizowane są różnego rodzaju funkcje. Przede wszystkim funkcja ekonomiczna, w której skład wchodzą funkcje produkcyjna i konsumpcyjna.

Kolejny rodzaj funkcji to funkcja społeczna, a w jej skład wchodzą funkcje: oświatowa, ochrony zdrowia, wychowawcza i reprodukcyjna. Cechami gospodarstw domowych są przede wszystkim zdolność do podejmowania określonych decyzji, jak i dążenie do uzyskania maksymalnej satysfakcji oraz zapewnienie członkom gospodarstwa domowego maksymalnej korzyści z nabywanych dóbr.