bg-consulting

Profesionalne konsultacje

Franchising internetowy może okazać się ciekawym sposobem na rozpoczęcie własnej działalności. Podczas współpracowania z doświadczonym i znanym przedsiębiorstwem można się wiele nauczyć, a także zarobić swoje pierwsze pieniądze. Ryzyko związane z taką współpracą jest raczej niewielkie, ponieważ w tym wariancie franczyzodawca nie ma tak dużej władzy nad franczyzobiorcą, jak w klasycznym franchisingu.

W pierwszej kolejności musimy dotrzeć do franczyzodawcy i przekonać go do podjęcia współpracy z nami. Potem otrzymamy od niego dostęp do produktów lub usług, które mamy sprzedawać, możliwość korzystania z jego marki oraz know-how, dzięki któremu będziemy wiedzieli, w jaki sposób mamy działać. Franczyzobiorca nie będzie od nas wymagał opłat licencyjnych, ponieważ w branży e-commerce nie praktykuje się takich działań.

Zgłosi się do nas po pieniądze dopiero w momencie, w którym osiągniemy jakiś zysk. Jeśli jednak nic nie zarobimy, to nie będziemy mu nic dłużni. Ryzykujemy więc niewiele, a możemy zyskać naprawdę sporo.