bg-consulting

Profesionalne konsultacje
Pieniądze dla start-upów
Annfil Poznań: firma sprzątająca

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że koncerny takie jak Facebook czy Google rozpoczynały swoją działalność na rynku jako start-upy. Również w Polsce możemy wskazać firmy, które obecnie znakomicie radzą sobie w realiach rynkowych, a na starcie były start-upami.

www.2jz-design.com

Zdaje się więc, że powinno się wspierać takie przedsięwzięcia biznesowe, ponieważ mogą one wnieść sporo dobrego. W skali naszego kraju, Wielkopolskę można określić mianem całkiem nieźle rozwiniętego gospodarczo regionu.

Konieczne zdaje się jednak dalsze wspieranie lokalnych firm, a w szczególności start-upów. Inkubatory przedsiębiorczości czy też system niskooprocentowanych pożyczek to przykłady mechanizmów dających młodym przedsiębiorcom szansę wejścia na rynek i co najważniejsze, utrzymania się na nim.

Miejmy nadzieję, że dojdzie w końcu do sytuacji, w której każdy dobry pomysł biznesowy będzie miał szansę sprawdzenia się w realiach rynkowych. Start-upy to właśnie takie pomysły, idee, których realizacja wymaga odpowiednich nakładów finansowych.