bg-consulting

Profesionalne konsultacje
Pielgrzymki do świętych miejsc

W każdym kraju na świecie istnieją szczególne miejsca uznawane za święte. Nadawano im taką ważność, ponieważ miały tam miejsce wyjątkowe wydarzenia związane ściśle z kultem religijnym. Wyznawcy różnych religii mają obowiązek odwiedzenia takich miejsc świętych przynajmniej raz w swoim życiu. Muzułmanie w myśl tej zasady pielgrzymują do Mekki a katolicy każdego roku odwiedzają Częstochowę.

W obecnych czasach, kiedy propaguje się tolerancję i zachęca do dialogu ekumenicznego, wyznawcy rozmaitych religii odwiedzają miejsca święte innych wyznawców. Organizując wspólne pielgrzymowanie budują tym samym szacunek dla innych wyznań, pokazują drogę do ich poznania i uznania autonomii wszystkich religii. Bywa też tak, że do pielgrzymów dołączają ateiści, którzy zostają pątnikami z innych pobudek niż religijne. Znajdują tutaj zrozumienie i mogą zrealizować plan poszukiwania swojej drogi.

Niezależnie więc od wyznania, miejsca święte dostępne są dla wiernych i mają duże znaczenie w ich życiu.