bg-consulting

Profesionalne konsultacje
Metodyści w Polsce
Biuro tłumaczeń rosyjski

Z anglikanizmu wyłonił się chrześcijański nurt zwany metodyzmem. Kaznodzieją metodystów był Jan Wesley, którego pisma są obok Biblii wyznacznikiem doktryny tego nurtu chrześcijańskiego bardzo szybko rozpowszechniającego się. Wierni postępują w swoim życiu przestrzegając Artykułów wiary. Dość młoda religia zyskała sobie tak wielu zwolenników, że obecnie liczba wyznawców metodystów wynosi około 80 milionów. Dotyczy to całego świata, bo wierni Kościoła Metodystycznego zamieszkują wszędzie.

www.kobiecyswiat.com.pl

Najwięcej jego przedstawicieli żyje w Stanach Zjednoczonych. Rozprzestrzenienie się nowej doktryny stało się możliwe dzięki aktywnie prowadzonej ewangelizacji, która wyszła do ludzi. W praktyce to oznaczało głoszenie nowej wiary poza świątyniami. W Polsce pierwsi metodyści pojawili się pod koniec XIX wieku i aż do chwili obecnej prowadzą tutaj swoją działalność funkcjonując w całym kraju w trzech okręgach administracyjnych. Naczelną osobą, zwierzchnikiem w Kościele Metodystycznym jest Superintendent.