bg-consulting

Profesionalne konsultacje
Mechanizmy wspierania przedsiębiorczości
zdrowie.cywilizacja.com.pl

Wielkopolska może wydawać się regionem całkiem nieźle rozwiniętym gospodarczo, jednak lokalne władze oraz różnego rodzaju instytucje nie powinny na tym poprzestawać – konieczne zdaje się dalsze wpieranie ciekawych inicjatyw biznesowych, poprzez wprowadzanie różnego rodzaju udogodnień czy też źródeł finansowania.

Szczególną uwagę warto zwrócić na start-upy.

Do rozwijania lokalnej przedsiębiorczości warto wykorzystywać chociażby środki unijne.

Nie chodzi jednak o to, żeby tylko rozdawać pieniądze czy też organizować różnego rodzaju szkolenia.

Kluczowe wydaje się optymalne wykorzystanie tych środków, z czym nierzadko bywają pewne problemy.

Konieczne zdaje się wypracowanie odpowiednich mechanizmów, zasad przyznawania wsparcia, które będą maksymalnie skuteczne.

Liczyć powinien się przede wszystkim efekt końcowy, a nie doraźne działania.

Firma, która otrzymała wsparcie musi poradzić sobie w realiach rynkowych w dłuższym okresie czasu, a osoby odpowiedzialne za rozdysponowywanie środków powinny umieć właściwie ocenić, które przedsiębiorstwo ma na to realne szanse.