bg-consulting

Profesionalne konsultacje
Mail służbowy, a savoir vivre, cz. 1
macedoński

Zasady dobrego zachowania obowiązują nie tylko w relacjach pomiędzy kolegami i koleżankami z pracy, ale także w wielu sytuacjach, które mają miejsce w życiu codziennym.

Przykładem jest tu między innymi sposób wykonywania rozmów telefonicznych oraz wysyłania wiadomości e-mail.

Choć czynności te wydają się na pozór bardzo proste, to jednak bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie popełniamy różne faux pas.

Jeśli planujemy wysłać mail, powinniśmy pamiętać o tym, by zawsze w temacie wiadomości napisać, czego on dotyczy.

www.domestosdlaunicef.pl

W polu adresata, które oznaczone jest zwykle literami „Do”, należy wpisać adres mailowy osoby, do której wysyłać będziemy tą wiadomość.

A w pole oznaczone literami „DW”, co oznacza – do wiadomości, należy wpisać adresy mailowe osób, które mają otrzymać kopię wysyłanego przez nas maila.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że adresy mailowe, które wpisujemy w to pole, będą widoczne dla wszystkich odbiorców wiadomości.

Może się zdarzyć, że niektóre osoby nie będą z tego faktu zadowolone, a postępowanie takie nie będzie zgodne z polityką firmy.

Warto więc umieszczać adresy mailowe nie w polu „DW”, ale w „UDW”, czyli ukryte do wiadomości, co oznacza, że choć adresaci faktycznie otrzymają wiadomość, to jednak nie będą w stanie zobaczyć, do kogo jeszcze oprócz nich została ona wysłana.