bg-consulting

Profesionalne konsultacje
Komunikacja wewnętrzna. Jak to robić? Jakimi narzędziami?

W życiu prywatnym jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że podczas rozmowy okazujemy sobie szacunek, staramy się dawać jasne komunikaty na czym najbardziej nam zależy, a do tego wszystkiego jeszcze praktycznie na bieżąco dzielimy się swoimi odczuciami, dzięki czemu wszystko jest jasne i zrozumiałe. Jeśli chcemy, żeby nasza firma jak najlepiej funkcjonowała, to powinniśmy dopilnować, aby tak samo było w firmach. Im lepsza będzie tam komunikacja, tym lepiej będą pracowali ludzie, tym bardziej będą lojalni, a co się z tym wiąże, tym większe sukcesy będzie odnosiła cała firma.

Przepływ informacji

Jeżeli chodzi o komunikację wewnętrzną, która odbywa się na linii kadra zarządzająca a pracownicy niższego szczebla, to należy dopilnować, aby miał tu miejsce jak najlepszy przepływ informacji. Chodzi o to, aby o sprawach ważnych dla firmy, pracownicy dowiadywali się bezpośrednio od przełożonych, a nie z innych, zewnętrznych źródeł, bo wówczas mogą czuć się pominięci, niedoceniani i nie będą mieli poczucia, że są dla firmy ważni. Co więcej, ważne jest tutaj to, aby taka komunikacja w ogóle miała miejsce, aby obydwie strony były otwarte na rozmowy i na wyrażanie swoich opinii na temat tego, co dzieje się w firmie. Takie rozmowy powinny być prowadzone na bieżąco, aby w razie czego można było w odpowiedni sposób reagować.

Przekaz komunikatów

Podczas komunikacji z pracownikami, bardzo ważne jest to, w jaki sposób odbywa się taki przekaz komunikatów. Możemy to zrobić ustnie, za pomocą maila, telefonu, ulotki, albo filmu wyświetlanego na komputerze. Ważne jednak jest to, aby informacja zawsze była jasna i zrozumiała, aby była zgodna ze stanem faktycznym. Należy wskazywać dobre strony działania firmy, ale również trzeba wskazywać słabe strony i wspólnie szukać rozwiązania problemu. Dodatkowo warto dopilnować, aby pracownicy czuli się ważni dla firmy, aby zamiast suchej notatki pozostawionej na biurku, spotkać się osobiście i porozmawiać o danym problemie. Należy także słuchać tego co pracownicy mają do powiedzenia, a od czasu do czasu przeprowadzać wewnętrzny audyt, który pokaże jak ta komunikacja działa w naszej firmie i czy nie trzeba tutaj czegoś naprawić. Warto pamiętać, że komunikacja wewnętrzna, tylko wtedy przyniesie dobre efekty, jeśli będziemy szczerze rozmawiać z naszymi pracownikami, dawać im jasne komunikaty, ale jednocześnie też będziemy ich słuchać.

Im bardziej będą się oni czuli docenieni, im więcej będą angażowani w to co dzieje się w firmie, tym bardziej będą lojalni i tym lepiej będą dla niej pracowali.