bg-consulting

Profesionalne konsultacje
Jeden z typów gospodarek – gospodarka oparta na wiedzy
budżet domowy

Otóż gospodarka oparta na wiedzy to w skrócie GOW> Jest to gospodarka oparta wprost na tworzeniu traktowanym jako produkcja oraz w dalszym przekazywaniu, czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Są więc, w jej przypadku, trzy etapy będące podstawą rozwoju gospodarczego: produkcja, dystrybucja i ostatni czyli wdrożenie. Wiedza jest tutaj określonym produktem oraz niezależnym bytem, który napędza rozwój.

Niezwykle istotnym przejawem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest powstanie nowego działu rachunkowości finansowej mianowicie rachunkowości aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego. W jednym z głównych programów rozwojowych Unii Europejskiej, jakim jest strategia lizbońska, podstawowe znaczenie ma właśnie gospodarka oparta na wiedzy. Dziś bowiem wiedza jest największym kapitałem, a kraje wysoko rozwinięte stawiają na jej rozwój.

Takie kraje dysponują później niezwykłym potencjałem, jakim są wykształceni ludzie i ich wytwory.