bg-consulting

Profesionalne konsultacje
Jak wygląda nowa podstawa programowa w szkole podstawowej?
Fasada Roku

Świat się zmienia, a co za tym idzie zmieniają się dzieci. To co kiedyś umiały większe dzieci, teraz potrafią niejednokrotnie maluchy zaczynające szkołę podstawową. To oznacza, że co jakiś czas trzeba zweryfikować sposób nauczania i to, co dzieciom jest przekazywane.

Dlatego też, co jakiś czas pojawia się nowa podstawa programowa, szkoła podstawowa musi ją jak najszybciej wprowadzać, tak aby była pewność, że dzieci z całego kraju uczą się tego samego i w ten sam sposób, co wyrównuje ich szanse przy pójściu na studia i do pracy. Co więc zawiera ta nowa podstawa programowa szkoła podstawowa ma obowiązek nam przedstawić.

Czego dzieci się uczą?

Jeżeli jesteśmy zainteresowani nową podstawą programową, bo szkoła podstawowa zaczyna być przygodą naszego dziecka, to powinniśmy poszukać odpowiednich dokumentów.

Będziemy mogli się z nich dowiedzieć, że dziecko będzie się uczyło: wartości, norm społecznych, współpracy, budowania relacji społecznych czy szacunku do tradycji. Poza tym, wraz z rozwojem będzie dochodziła także wiedza o własnej tożsamości, o szacunku dla innych osób, czy umiejętność krytycznego myślenia. To wszystko i wiele innych rzeczy ma być wpojone w szkole podstawowej, tak aby z biegiem kolejnych lat mogło się rozwijać i żeby mogło przynosić coraz to lepsze owoce.

Dodatkowo warto tutaj podkreślić, że nowa podstawa programowa w szkole podstawowej, kładzie nacisk również na wspieranie ucznia w rozpoznawaniu jego predyspozycji czy kształtowanie postawy otwartej na świat i ludzi.

Co jeszcze jest w niej zawarte?

Jeśli sprawdzamy jak wygląda nowa podstawa programowa, szkoła podstawowa ma nauczyć dziecko prawidłowego posługiwania się językiem rodzimym, jak i językami obcymi nowożytnymi. Poza tym, dziecko zgodnie z tą podstawą programową musi umieć wykorzystywać matematykę w codziennym życiu, umieć analizować informacje pozyskane z różnych źródeł, pracować w zespole, jak i rozwiązywać konflikty. szkoła podstawowa w młochowie, również uczy według nowej podstawy programowej.

Te wszystkie rzeczy mają je przygotować do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, a także radzenia sobie z zaistniałą sytuacją. Warto przyjrzeć się temu jak wygląda nowa podstawa programowa, szkoła podstawowa to bardzo ważny okres w rozwoju każdego dziecka, dlatego też tak ważne jest to, aby wszystko odbywało się tam na jak najwyższym poziomie. Im lepiej te wszystkie założenia będą dobrane do dziecka, tym większa będzie szansa, że faktycznie za kilkanaście lat będzie ono odpowiednio przygotowane do samodzielnego życia, w którym będzie mogło odnosić spore sukcesy.