bg-consulting

Profesionalne konsultacje
Idea równości w sikhizmie
www.danceplace.pl

Stworzona przez GuruNanaka w XVw. religia była nadzieją dla ludności zamieszkującej Indie.

Od zawsze hinduizm utwierdzał ich w przekonaniu, że istnieje podział na kasty społeczne. Najgorzej mieli biedni wyznawcy zaliczający się do kasty najniższej.

W chwili, gdy poznali idee sikhizmu dotyczące równości, braterstwa i sprawiedliwego traktowania wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie i płeć, zauważyli dla siebie wielką szansę na znalezienie lepszej pozycji w społecznej hierarchii. Sikhizm jest religią powstałą w oparciu o islam i hinduizm, z których zaczerpnął wszystko, co najlepsze.

Absolutnie oryginalne jest w tym wyznaniu to, że nie ma żadnych władz nadrzędnych kierujących wyznawcami. Wierni są wobec siebie równi i sprawiedliwie wykonują wszystkie czynności związane z administracją świątyń społecznie.

Bardzo liczni wyznawcy sikhizmu, jednej z najmłodszych religii, zamieszkują tereny Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W Polsce także istnieje wspólnota Sichów, która ma swoją gurudwarę w Raszynie.