bg-consulting

Profesionalne konsultacje
stress.com.pl studia II stopnia Poznań

Szkoły inwestują wiele pieniędzy w nowoczesne technologie, takie jak np. tablice interaktywne. Wszystko w trosce o dobro i wygodę uczniów.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom istnieje realna szansa na podniesienie poziomu jakości nauczania. Niezwykle pomocne w tym procesie są platformy e-learningowe, które umożliwiają wygodną pracę z uczniem. Na platformie tej znajdują się nie tylko materiały naukowe, ale także sprawdziany, oceny czy zadania dodatkowe przygotowujące ucznia do egzaminów.

Dodatkowo istnieją specjalne harmonogramy i system powiadomień informujący o zbliżających się testach. E-learning doceniają również rodzice, którzy dzięki specjalistycznej platformie mogą śledzić postępy swojego dziecka. Weryfikować można nie tylko oceny, ale także obecność na zajęciach.

W wielu platformach edukacyjnych dla szkół istnieją moduły służące komunikacji na linii nauczyciel – rodzic. Wszelkie uwagi odnotowywane w dzienniku elektronicznym bezpośrednio przesyłane są do rodziców.