bg-consulting

Profesionalne konsultacje

Podstawowy typ gospodarstw

Otóż gospodarstwo domowe to jeden z podmiotów gospodarczych, jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących lub osobno, wspólnie się utrzymujących, zazwyczaj połączonych

Read More

Zasoby i gospodarowanie nimi

Gospodarka oparta na zasobach określa system, w którym dystrybucja dóbr i usług nie odbywa się przy użyciu pieniądza. Wszystkie ziemskie zasoby są w tym systemie wspólnym dziedzictwem ludzkości. Podział zasobów

Read More

Jeden z typów gospodarek – gospodarka oparta na wiedzy

Otóż gospodarka oparta na wiedzy to w skrócie GOW> Jest to gospodarka oparta wprost na tworzeniu traktowanym jako produkcja oraz w dalszym przekazywaniu, czyli dystrybucji oraz praktycznym

Read More

Co to jest system gospodarczy?

Gdy mówimy o gospodarce nie możemy zapomnieć o zjawisku, jakim jest system gospodarczy. Jest to mianowicie jeden z podstawowych elementów systemu społecznego, wynikający z pierwotnej konieczności

Read More

Gospodarka rynkowa

Jednym z rodzajów gospodarki, zresztą bardzo krytykowanym przez anarchistów i komunistów, jest gospodarka rynkowa. To gospodarka, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu

Read More

Uciekające ciepło przez okna

Kolejną bardzo ważną kwestią, która wpływa na wzrost rachunków za media jest źle rozplanowane ogrzewanie. Na problem ten składa się kilka kluczowych elementów, które

Read More