bg-consulting

Profesionalne konsultacje
skora.chorobyswiata.com.pl

W Polsce franczyza jest dość popularną formą współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Czasami przywołuje się jednak przykłady sytuacji, w których jedna strona tego „układu” nazbyt dominuje nad drugą, zmuszając ją do określonych zachowań czy też po prostu wyzyskując ją. Franczyza może mieć jednak również nieco inną, chciałoby się powiedzieć bezpieczniejszą formę. Chodzi tutaj oczywiście o franchising internetowy.

Nie ma w nim tak sformalizowanej współpracy i tak surowych umów. Franczyzobiorca otrzymuje dostęp do produktów bądź usług, marki oraz wiedzy. Jest szkolony i wspierany przez franczyzodawcę, który w zamian oczekuje określonego procentu od zysków. W omawianym modelu taka rekompensata jest jedyną formą rozliczania się pomiędzy podmiotami – nie ma tutaj żadnych opłat licencyjnych.

Franchising internetowy stwarza zdecydowanie mniej przestrzeni dla ewentualnych nadużyć, co jest oczywiście sporą jego zaletą oraz czyni go chyba nieco doskonalszym od klasycznego wariantu.