bg-consulting

Profesionalne konsultacje
Grafika Poznań

Franchising jest pojęciem, które już od dawna funkcjonuje w nomenklaturze ekonomicznej. W Polsce taka forma współpracy pojawiła się już dawno i na chwilę obecną jest całkiem popularna.

W ostatnich latach w siłę rośnie również franchising internetowy, o którym warto powiedzieć tutaj kilka słów. Jak łatwo się domyślić, franchising internetowy jest formą współpracy pomiędzy podmiotami działającymi głównie w sieci.

urazy.cywilizacja.com.pl

W takim wariancie franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy produkty bądź usługi, markę i materiały szkoleniowe (przekazuje mu całe know-how dotyczące danego rodzaju działalności). Franczyzobiorca na tym etapie nie ponosi żadnych opłat – odprowadza on pieniądze do franczyzodawcy dopiero w momencie, w którym wypracowuje zysk.

Jak widać, internetowa wersja franchisingu jest nieco odmienna od oryginalnej. W omówionym wariancie franczyzobiorca w ogóle nie musi rezygnować z własnej marki ani zakładać działalności gospodarczej, co z pewnością jest dla niego dogodną okolicznością.