bg-consulting

Profesionalne konsultacje
Coraz trudniej o prawo jazdy
skup katalizatorów Rzeszów www.gezet.pl

W ciągu ostatnich lat zmieniał się nie tylko wygląd i rozwiązania technologiczne wykorzystywane w motocyklach. Przekształceniu uległy także wymogi, które musi spełniać przyszły motocyklista. Zmieniły się nie tylko przepisy dotyczące zdobywania prawa jazdy, ale również samego przeprowadzania kursu. Wraz z wprowadzeniem nowych norm w 2013 roku okazało się, że wiele szkół jazdy nie jest przygotowanych do tego, aby uczyć przyszłych motocyklistów.

tablice rejestracyjne

Przede wszystkim wydłużyła się długość placów manewrowych. Potencjalny kierowca motoru musi mieć możliwość, aby już podczas nauki na placu rozpędzić się do prędkości pięćdziesięciu kilometrów na godzinę. Niestety, rzadko która szkoła dysponuje takim miejscem. Co więcej, większe zróżnicowanie w kwestii wydawanych uprawnień sprawia, że szkoła musi dysponować również większą ilością sprzętu.

Wiąże się to z niemałymi kosztami. Zmieniły się również wymagania wiekowe, jakie musi spełniać motocyklista. Obecnie aby móc zdobyć prawo jazdy na motory wszystkich kategorii, musimy mieć ukończone dwadzieścia cztery lata. Młodsze osoby mogą zdobywać dokumenty uprawniające do jazdy maszyną o ściśle określonej, ograniczonej pojemności.