bg-consulting

Profesionalne konsultacje
Co to jest system gospodarczy?
kredyt dla stomatologa

Gdy mówimy o gospodarce nie możemy zapomnieć o zjawisku, jakim jest system gospodarczy. Jest to mianowicie jeden z podstawowych elementów systemu społecznego, wynikający z pierwotnej konieczności wytwarzania dóbr. W dzisiejszych czasach budowany jest on poprzez system prawny, który reguluje i kształtuje rzeczywistość gospodarczą. Podstawowym i ostatecznym celem działalności gospodarczej jest zaspokajanie potrzeb, a te mogą być zaspokojone poprzez wytwarzanie produktów czyli towarów i usług.

zdrowie.stress.com.pl

Do produkcji wspomnianych niezbędne są zasoby gospodarcze, które zasadniczo możemy podzielić na: ziemię, kapitał oraz pracę. Niekiedy dochodzi do nich także technologia. Dla współczesnych gospodarek najważniejszymi rodzajami podmiotów są przedsiębiorstwa, a także gospodarstwa domowe no i oczywiście państwo. W przypadku roli sektora publicznego czynione jest zastrzeżenie, iż jego obecność w niektórych modelach gospodarczych, jak choćby w gospodarce rynkowej, nie jest konieczna.